MODULER STAND

Modüler Sistem Standlar parçaları lego gibi sökülüp takılan ve birden fazla kez kullanılan standlar için kullanılan bir terimdir. Modüler standlarda kullanılan ana malzemeler Alüminyum ve mdflam/suntalamdır. Bu iki ana malzemenin yanı sıra bazı modüler sistem standlarda farklı malzemelerde kullanılabilmektedir.