İLK ADIM

Yer seçimi , Zaman planlaması , Organizasyon akış planlaması ,
Bütçe planlama ve takibi, Sekreterya Hizmetleri , Lojistik hizmet
planlaması, Tedarikçi yönetimi ,Veri yönetimi ve raporlama