KONGRE NEDİR

Sözlük  anlamı her ne kadar çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı olsada günümüzde ticari kuruluşların da kullandığı bir sistemdir.Günümüz tanımı ile kongre:
Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantı ve kurultaydır.
Kongre ve toplantılar, yerinde  zamanında ve kurallarına göre yapılırsa  iş hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.Katılanlara birbirilerini daha iyi tanıma fırsatını sunar. İyi toplantılar firmada birliktelik duygusunu güçlendirir,şirket kültürünün yeniden üretilmesini sağlar.Katılanların olaya farklı açılardan yaklaşımları ve değişik önerileri, en iyi ve yaratıcı çözümün bulunmasını kolaylaştırır.