HAZİNE AVI

MOTİVASYON AKTİVİTESİ
(Diğer Aktivitelerimiz için iletişime geçiniz)

ORGANİZASYON

Örnek ORGANİZAYON TANIMLAMASI
Organizasyon  :
Dönem Toplantısı Aktivitesi
Katılımcı sayısı  : 100 Kişi
Takım  : Toplamda 10 takım yer almaktadır. Her takım yaklaşık 10 kişiden oluşmaktadır.
Aktivite Adı  : “Hazine Avı”
Takım oluşumu  : Marka bünyesinde bulunan birimlerden takımlar oluşturulur.
Uygulama  : Açık ve kapalı alanda gerçekleşecek olan aktivitede, takımlar, hedefe ulaşmak için görevleri başarı ile tamamlamaya çalışır.

 

 

KURGU

Aktivite Adı  : “Hazine Avı”
Kurgu  : Otel içerisinde saklı olan bir hazine sandığı vardır. Takımlar sandığın yerini işaret eden ipuçlarını takip ederek sandığa ulaşmaya çalışırlar.
Ekip Vurgusu  : Marka bünyesindeki birim çalışanlarının oluşturduğu takımlar, gün içinde mücadele ederek, kayıp hazineyi bulmaya çalışırlar. Ekip olmanın kurumun başarısında ne denli önemli olduğu vurgulanır.

FAYDALAR

“HAZİNE AVI” MOTİVASYON AKTİVİTESİNİN ÖNE ÇIKARDIĞI UNSURLAR

İletişim Etkileşim Kendini Yöneten Ekipler Strateji Geliştirme
Özgüven Zaman Kullanımı Farklı Düşünme Sinerji
Destek & Uyum Ekip İçi Güven Empati Proaktif Yaklaşım
Etkin Problem Çözme Motivasyon Hedef Belirleme Ekip Uyumu
Sonuç Odaklılık Yardımlaşma Paylaşım Ve Sorumluluk Liderlik

“HAZİNE AVI” AŞAMALAR

 

 

 

 

Isınma                                                         Oryantasyon                                           Görev Tamamlama

 

 

 

 

 

Planlama                                                  Soruları Cevaplama                                                         Final

TANIŞMA  VE TAKIMLAR

Isınma  ve program hakkında bilgi paylaşımı
Amaç:
-Aktivite hakkında bilgi paylaşımı yapmak

– Katılımcıları, uygulama ekibi ile tanıştırmak,
-Grubun, önceden belirlenmiş olan takımlara ayrılmasını sağlamak,
-Katılımcıların uygulama ortamına alışmasını sağlamak.
ISINMA

Aktiviteye ısınma amaçlı “Masaj Terapi” aktivitesi uygulatılacaktır.
Masaj Terapi; Katılımcılar dan bir çember oluşturmaları istenir. Daha sonra sistemli şekilde birbirlerine masaj yaparlar.

 

 

Faydalar:
-Oluşturulan takımların birbirine alışması,
-Takımların aktivite sorumlularına alışması ,
– Takımların uygulama ortamına alışması,
-Motivasyonu arttırmak,
-Yardımlaşma ve etkileşim,

 

PLANLAMA

Amaç: Soruların cevaplarının yönlendireceği noktaları krokiden takip ederek bulmak. Kayıp anahtara her seferinde daha da yaklaşmak.

Faydalar:
-Strateji belirlemenin öne çıkması
-İletişim
-Problem çözme
-Zaman kullanımı
-Ekip Uyumu
-Senkronize hareket etmek
-Fikir paylaşımı
-Karar verme süreci
-Etkileşim
-Farklı düşünme

 

SORULARI CEVAPLAMA

Amaç: Noktalarda her takımı, çözmeleri gereken sorular ve problemler beklemektedir.
Takımlar sorulara doğru cevap verebilirlerse, mantıklı çözümler üretebilirse diğer noktalara ilerleyebilmektedir.

Faydalar:
-Hedef belirleme
-Motivasyon
-Etkileşim
-Sinerji
-Yardımlaşma
-Kendini yöneten ekipler

GÖREVLERİ TAMAMLAMA

Amaç: Bazı noktalarda, sorular ile birlikte takım halinde tamamlanması gereken görevlerde bulunmaktadır. Bu görevleri tamamlayarak, diğer noktalara ulaşırlar.

Faydalar:
-Ekip uyumu
-Destek ve motivasyon
-Yardımlaşma
-Ekip içi güven
-Zaman kullanımı
-Sorumluluk bilinci

HAZİNE SANDIĞINA ULAŞMA

Amaç: Tüm soruları cevaplayan ve görevleri tamamlayan ekipler, son noktada kayıp sandığa ulaşırlar.

 

Faydalar:
-Ekip uyumu
-Destek ve motivasyon
-Yardımlaşma
-Ekip içi güven
-Zaman kullanımı
-Sorumluluk bilinci

 

 

FİNAL

Her takımın son noktasında bulduğu bir sandık vardır. Sandıklardan çıkan şirket logosunun parçaları birleştirilerek, logo tamamlanır.

-Bütün ekiplerin gayreti sonunda logo tamamlanır.
-Oyun sırasında birbirleri ile rekabet içinde olan ekipler oyun sonunda ortak zafere imza atarlar.
UYGULAMA EKİBİ

OPERASYON EKİBİ
3 kişiden oluşan operasyon ekibinin görevleri;
-Takımların ve zaman akışının kontrolü,
-Operasyonun düzgün akışı ve sorunların giderilmesi,
-Kurulumların eksiksiz yapılmasının sağlanması,

TEKNİK EKİP
2 kişiden oluşan teknik ekibin görevleri;
-Aktiviteden 1 gün önce kuruluma başlarlar ,

OYUN SORUMLULARI
10 kişiden oluşan takım sorumlularının görevleri;
-Takımların yönlendirilmesi,
-Takım motivasyonunun yüksek kalmasını sağlamak
-Projeye paralel gidilmesinin sağlanması,
-Takım performanslarının değerlendirilmesi,

GRUPLANDIRMA

-Toplam katılımcı sayısı 100 kişi
-Toplam 10 takım birbirleri ile mücadele ediyor olacak.
-Her takım yaklaşık 10 kişiden oluşacak
-Takım ve grup isimleri renkler ve sayılarla oluşturulabileceği gibi firma tarafından da belirtilebilir.
HAZİNE AVI” AKTİVİTESİ TAKIM DAĞILIM TABLOSU
TAKIMLAR
 A (10 KİŞİ) F (10 KİŞİ)
B (10 KİŞİ) G (10 KİŞİ)
C (10 KİŞİ) H (10 KİŞİ)
D (10 KİŞİ) I (10 KİŞİ)
E (10 KİŞİ) J (10 KİŞİ)
TOPLAM 10 TAKIM VE 100 KİŞİ

ÖRNEK ZAMAN TABLOSU

AKTİVİTE BASAMAKLARI ZAMAN
TANIŞMA &INFO 13:00-13:10
TAKIMLARA AYRILMA 13:15-13:20
ISINMA 13:20-13:30
DEĞERLENDİRME 13:30-13:45
SORULAR 13:45-14:30
GÖREVLER 14:30-15:30
HAZİNEYE ULAŞMA 15:30
FİNAL 15:30-16:00